menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

За нас

Обучения
„Европейски образователен център“ е водеща компания в областта на обучението на хора, желаещи да придобият или развият своите бизнес и управленски умения.

 

Ние предлагаме висококачествени специализирани обучения и издаване на СЕРТИФИКАТ в областите: лидерство и управление, мениджмънт, мотивация и личностно развитие, умения за работа в екип, управление на човешките ресурси, маркетинг, потребителско поведение и контрол върху нередности, измами и конфликти.

 

Дейността ни е насочена и към провеждането на чуждоезикови курсове за възрастни, които желаят да придобият или развият своите комуникативни способности. Предлагаме ви курсове по английски, немски, испански, италиански, португалски, френски и руски език, както и такива с бизнес и финансова насоченост. Центърът провежда и курсове по основна компютърна грамотност.

 

Обучение с ваучери - „Европейски образователен център” работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Агенцията по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ и провежда висококачествени обучения с ваучери, съгласно Европейската квалификационна рамка. Курсовете се финансират от Европейския социален фонд, а на успешно преминалите обучение Центърът издава сертификат.

 

Целта ни е да ви осигурим висококачествено обучение, за да постигнете максимална реализация в желаната от вас сфера. В „Европейски образователен център“ обръщаме голямо внимание на развитието на вашия потенциал и непрекъснато инвестираме в човешкия капитал, като провеждаме нашите специфични курсове, използвайки интерактивни и практически методи на обучение. Ние работим с квалифицирани преподаватели, лектори и специалисти с над десетгодишен опит в учебната и преводаческа дейност, управлението на човешките ресурси, мениджмънта и управлението на компании.

 

 

Тиймбилдинг
Предлагаме ви широко разнообразие от групови, творчески, ролеви и опознавателни игри и програми, краткосрочни обучения и симулации, спортни състезания, повишаващи адреналина активности, вълнуващи приключения и туристически и религиозни пътешествия. Вие ще получите възможност да опознаете вашите колеги, да проявите вашата инициативност и да развиете собствените си възможности, организационна култура и потенциал. Същевременно, с нас ще имате възможността да се откъснете от забързаното работно ежедневие, да се отдадете на истинска почивка и да се заредите със силни емоции и спомени. Поставяйки ви в различни ситуации, ние ви даваме възможността да развиете и усъвършенствате вашата креативност, начин на мислене, ефективно управление на времето, поддържане на комуникацията във фирмата и умение за вземане на правилни решения в условия на конкурентост.

 

 

Семинари
Високата информираност е основен фактор за развитието и успеха на една компания. Имайки за цел да помогнем на вас и вашата фирма, ние периодично организираме семинари и конференции, насочени към:
 

Счетоводство и финансов контрол
 

Одит на европейските средства
 

Данъци и данъчно облагане

Лидерство и управление

 

Ако желаете да се запознаете с последните нововъведения и промени, ви предоставяме възможност да получите адекватна информация и насоки в отделните сфери. Екипът ни от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит ще ви дадат полезни съвети и свежи идеи за оптимизация на работния процес във вашата компания.


 

 Информация и публичност

Специализирани сме в информационната, импресарска и рекламна дейност, организиране на фестивали и комуникационни дейности по проекти.

Провеждаме обучения за връзки с обществеността и медиите за неправителствени организации, публични институции и корпоративни клиенти.

Предлагаме и консултантски услуги по изготване и реализиране на ПР и медийни стратегии и кампании и комплексно ПР обслужване в сферата на: вътрешни и външни комуникации, включително корпоративни комуникации, кризисни комуникации и др. Информиране на обществеността и формиране на обществени нагласи, връзки с медиите, медиа лобиране, организиране на пресконференции, подготовка и разпространение на прессъобщения, организиране на неформални срещи с журналисти, организиране на събития.

Можем да съдействаме и за съдържанието на проект- цялостен план, структура, секции и изготвяне и съгласуване на текстове, включително подбор на изобразителен материал, графично оформление, организиране на отпечатването, заснемане и производство на телевизионни филми, репортажи и др. презентационни материали, изготвяне и публикуване на електронни бюлетини.

 

 

Структура на организацията
В съответствие с вътрешните правила, „Европейски образователен център“ работи с квалифициран персонал със завършено висше образование в своите специалности и притежаващ дългогодишен опит в сферите на учебната и преводаческа дейност, финансите, икономиката, търговията, счетоводството, одита, контрола на паричните средства, инвестициите, предприемачеството, управлението на човешките ресурси и бизнес мениджмънта. Полагаме постоянни усилия в подобряване подбора, професионалното обучение и оценката на персонала на всички нивa и в усъвършенстване стандартите за работа. Екипът ни притежава етичност, коректност, сътрудничество и работи винаги с добро настроение и в позитивна атмосфера!

 

Цели и принципи
Главната цел на прилаганата от нас методология е да се осигури високо качество на предлаганите от нас услуги, което да задоволи и отговори на очакванията на нашите клиенти. Основните принципи, на които ние се основаваме са етичност, професионализъм и коректност.  От изключителна важност е и непрекъснатата комуникация между нашия екип и представители на клиента от всички нива. Ние държим на обратната връзка и всички констатации и препоръки от страна на нашите клиенти биват приемани и коментирани с голямо внимание. Ние залагаме и на висококвалифицирания персонал, който използва интерактивни и практически методи за обучение, различни от типичните начини на преподаване в повечето учебни заведения и центрове. Не на последно място е непрекъснатият контрол върху провежданите от нас обучения, курсове, тиймбилдинги и семинари, чрез който се гарантира качественото изпълнение на нашите дейности.

 

Силата ни е отразена в качеството на предоставяните от нас услуги и в уникалността на провежданите от нас обучения, целящи да разкрият вашите възможности и потенциал.

 

Ползата за вас като клиент е в качеството и ефикасността на предлаганите от нас услуги, осъществявани от професионалисти.