menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Обучение с ваучери

 

ЦПО към Европейски Образователен Център е одобрен доставчик на обучение за професионално обучение, ключови компетенции и Дигитални умения за безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 към Агенция по Заетостта и притежава Лицензия №2015121271, издадена на 18.12.2015 г. от НАПОО. В центъра е внедрена система за управление на качеството на предлаганите услуги, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008.

 

 

При нас можете да се възползвате от висококачествено обучение  с ваучери за следните ключови компетенции:

 

Общуване на чужди езици

 

 •     Английски език
 •     Немски език
 •     Италиански език
 •     Испански език
 •     Френски език
 •     Руски език
 •     Португалски език

 

 
- продължителност от 300 учебни часа, като се преминават първите 3 нива на владеене на езика;
- курсовете се провеждат в седмични, вечерни или съботно-неделни форми в изключително приятни, удобни и напълно оборудвани учебни зали с мултимедия и Интернет достъп;
- нашите преподаватели са висококвалифицирани и работят с актуални учебни материали и средства, а методите, които те използват са интерактивни и практически насочени 

 

 

Дигитална компетентност

 

Разработили сме четири модула, в които можете да придобиете базови познания за работа с компютър:

 

 •     Основна компютърна грамотност – работа с MS Windows, MS Office и Интернет
 •     Работа с MS Word
 •     Работа с MS Excel
 •     Работа с MS PowerPoint


- продължителност от 45 учебни часа;
- в програмата са включени уроци по работа с MS Windows, основни текстообработващи програми (MS Word), работа с електронни таблици (MS Excel), достъп до Интернет и др.

 

На успешно преминалите обучение, Центърът издава сертификат.!

 

Профвсионални обучения

 

Също така при нас можете да придобиете степен на професионална квалификация и/или квалификация по част от професия за следните професии и специалности:

 

 • ·       Финансист, Банково дело
 • ·       Оперативен счетоводител, Оперативно счетоводство
 • ·       Сътрудник в бизнес-услуги, Бизнес-услуги
 • ·       Сътрудник в малък и среден бизнес, Малък и среден бизнес
 • ·       Икономист, Търговия
 • ·       Икономист, Икономика и мениджмънт
 • ·       Офис-секретар, Административно обслужване
 • ·       Офис-мениджър, Бизнес-администрация
 • ·       Графичен дизайнер, Графичен дизайн
 • ·       Компютърен график, Компютърна графика
 • ·       Компютърен аниматор, Компютърна анимация
 • ·       Програмист, Програмно осигуряване
 • ·       Системен програмист, Системно програмиране
 • ·       Оператор на компютър, Текстообработване
 • ·       Организатор Интернет приложения, Интернет търговия
 • ·       Техник компютърни системи, Компютърна техника и технологии
 • ·       Монтьор компютърни системи, Компютърни мрежи
 • ·       Охранител, Банкова охрана и инкасова дейност
 • ·       Охранител, Лична охрана
 • ·       Охранител, Физическа охрана на обекти

 

Програмата за обучения с ваучери е предназначена за повишаване на квалификацията на заети лица със средна или по-ниска степен на образование, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация.

 

 

Важно:

 

Всеки момент се очаква отваряне на програмата.

 

За повече информация как да получите ваучер следете нашия сайт или попитайте във вашето бюро по труда по месторабота.

 

Новите моменти, които е важно да знаете:

 

1.    По програмата могат да кандидатстват само лица, които НЕ са се възползвали от безплатни професионални и езикови обучения с ваучери по програмите Аз мога или Аз мога повече.

Уточнение:

 • Ако сте се обучили по специалност с ваучер, сега ще можете да кандидатствате за езиково обучение с ваучер.
 • Ако сте преминали езиково обучение с ваучер , ще имате право да се възползвате от професионално обучение.

 

2.      НЕ е допустимо провеждане на дистанционни обучения. Всички обучения  ще бъдат само присъствени.

 

3.       В новата програма са приоритетни лица със средно или по-ниска степен на образование.

 

4.      Обученията ще бъдат съфинансирани от страна на обучаемите лица в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г.